Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 12.12.2019. до 18.12.2019. године.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити:

  • у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, у времену од 08-16 часова,
  • и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 021/487-4077, или у канцеларији 55-призимље, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације, од овлашћеног лица Сање Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити у току трајања јавне презентације на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 18.12.2019. године.

Оглас за јавну презентацију

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ)