ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ

У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“

ЈАВНИ УВИД У Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“ и Студије заштите Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“ (у даљем тексту: Документи о заштити), одржаће се у трајању од 22 дана, од 30. септембра до 21. октобра 2019. године.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Споменик природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, односно Покрајински завод за заштиту природе биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 43 (приземље), Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад и Општинске управе Беочин, Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, ул. Светосавска бр. 25, Беочин.

ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“ и Студијa заштите Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби, одржаће се у Великој сали Општине Беочин (Светосавска бр. 25, Беочин), у среду, 30. октобра 2019. године, са почетком у 11:00 часова. Јавну расправу води Комисија коју образује Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Оглас о јавном увиду

Нацрт Одлуке

Студија – Споменик природе „Стратиграфски профил филијала – Беочин“ предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије