Јавни увид у нацрт ППППН специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.10.2020. године до 06.11.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Кикинди, у згради Градске управе града Кикинда, 27. октобра 2020. године у 11 часова, сала 51,Трг Српских добровољаца12.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 18.11.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

оглас за јавни увид

Нацрт просторног плана

Прегледна карта бр. 1

Реф. карта П1 – намена

Реф. карта П2 – инфраструктура

Реф. карта П3 – заштита

Реф. карта П4 – спровођење

СПУ ПППН СРП Пашњаци велике дропље

Р0 стратешка