Јавни увид у НППППН предела „Вршачке планине“ и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.02.2020. године до 06.03.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Скупштине Града Вршца, у великој сали,  Трг победе бр. 1, Вршац, 25.02.2020. године у 11:00 часова.

  1. Оглас за јавни увид
  2. ППППН предела „Вршачке планине“ текстуални део
  3. Р1-Посебна намена простора
  4. Р1а-Посебна намена простора подручја посебне намене
  5. Р2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  6. Р3-1-Заштита природних и непокретних културних добара
  7. Р3-2-Природни ресурси и заштита животне средине
  8. Р4-Карта спровођења
  9. Извештај о стратешкој процена утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину – текстуални део
  10. Извештај о стратешкој процена утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину – графички део