„Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци, инвеститора „Naftachem“ д.о.о., Војводе Путника 79, Сремска Каменикца“

„Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци, инвеститора „Naftachem“ д.о.о., Војводе Путника 79, Сремска Каменикца“

  1. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА-ПРИСТАН ЗА ПРЕТОВАР НАФТНИХ ДЕРИВАТА НА КП 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
  2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ПРИСТАН ЗА ПРЕТОВАР НАФТНИХ ДЕРИВАТА НА КП 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ