Author
A. Š.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији у Новом Саду, Хајдук Вељкова 1, на катастарској парцели 7569/1 К.О. Нови Сад I

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd, улица Херцеговачка бр. 13А. Београд

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ [...]

Додељене награде најбољим учесницима у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“

На завршној свечаности програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” у Покрајинској влади, потпредседница Сандра Божић је данас честитала награђеним представницима васпитно-образовних [...]

За набавку опреме за сакупљање и одвожење комуналног отпада 60 милиона динара из покрајинског буџета

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписао је данас у Покрајинској влади уговоре о додели укупно 60 милиона динара [...]