Author
A. Š.

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и [...]

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације

У згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду одржана је јавна презентација Материјалa за израду  Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора [...]

У Сремској Митровици презентовани просторни планови од изузетног заначаја за Срем

ВД подсекретара покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Бранкица Табак, присуствовала  је дана 30.03.2018. године у Сремској Митровици, јавној презентацији просторних [...]