Author
Agota Šurjan

Владимир Галић поздравио учеснике конференције “Заједно за одрживи туризам заштићених подручја“

Покрајински секретар за за урбанизам и заштиту животне средине, Владимир Галић, поздравио је данас учеснике конференције “Заједно за одрживи туризам заштићених подручја“ коју [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера оператеру EKO HEMIK ДОО, Липарје 108, Лединци

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

Традиционална школа за заштиту животне средине “Квалитет вода“ (20-22. септембaр 2017.г.)

Традиционална школа за заштиту животне средине “Квалитет вода“, свечано је отворена  20. септембра 2017.г., у организацији Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета и [...]

Спречен незаконит лов

Поступајући по пријави службеника Полицијске станице „Петроварадин“ у среду 16. августа инспектори Сектора за инспекцијске послове, Одељeњa за контролу заштите и коришћења природних [...]

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру Кремен коп ПР, Ириг

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица [...]