Author
Agota Šurjan

Заплена мрежа на Дунаву

У четвртак, 03.08.2017. године, у редовном инспекцијском надзору покрајинске инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова у Новом [...]

Потписани уговори за доделу бесповратних средства за израду техничке и планске документације

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић је у згради Покрајинске владе потписао уговоре са представницима 23 јединице локалне самоуправе, [...]

Владимир Галић присуствовао презентацији Резервата биосфере „Бачко Подунавље“

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић учествовао је данас у Сомбору на презентацији Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, који је [...]

Резултати конкурса за суфинансирање израде планске документације и конкурса за суфинансирање израде техничке документације

Резултати конурса за суфинансирање израде планске документације: Одлука о додели средстава Резултати конкурса за суфинансирање израде техничке документације: Одлука о додели средстава [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру СЗР Екопрес, Жабаљ, Чурушка 34

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Јавна презентација материјала за израду ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“

Дана 27.06.2017. године у згради Скупштине општине Ковачица одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних [...]

Промоција катамарана у Парку природе „Јегричка“

У Информативном центру Парка природе „Јегричка“, у присуству представника из више покрајинских секретаријата Покрајинксе владе, Покрајинског завода за заштиту природе, Јавног водопривредног предузећа [...]