Author
Zoran Šandin

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Решења о обнављању дозволе за складиштење и термички третман отпадног конензата, на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска 14

 01.04.2024. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ број: 36/09, [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППНАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена [...]

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица одржаће [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са [...]