Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Категорија је направљена за „Navigation menu“

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“

„Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 08.08.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид; Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о промени места одржавања Јавних седница Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја РПП АПВ на животну средину

ОБАВЕШТАВА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ОДРЖАТИ 14.06.2022. И 15.06.2022.ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ [...]