За чистије и зеленије школе

Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и [...]

Одржан округли сто „Практичне методе за реализацију еколошких програма у образовним институцијама“

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, данас је током одржавања манифестације „Новосадско пролеће“ одржан Округли сто под називом „Практичне [...]

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 – 2021. године у седишту Јужнобачког управног округа

У седишту Јужнобачког управног округа у Новом Саду одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине [...]

Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” за школску 2017/18. годину

„За чистије и зеленије школе у Војводини”, програм који је пре осам година покренут са идејом да се у школама и локалним заједницама [...]