ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ [...]

Додељене награде најбољим учесницима у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“

На завршној свечаности програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” у Покрајинској влади, потпредседница Сандра Божић је данас честитала награђеним представницима васпитно-образовних [...]

За набавку опреме за сакупљање и одвожење комуналног отпада 60 милиона динара из покрајинског буџета

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписао је данас у Покрајинској влади уговоре о додели укупно 60 милиона динара [...]

Обавештење о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера AD [...]

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]

Обавештење о доношењу Решења  о обнови дозволе за за складиштење и термички третман  отпадног кондензата на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска зона 14, на к.п. бр. 4292/31 К.О Бачка Паланка.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]