ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Саопштење за јавност

Покрајинска инспекција за заштиту животне средине, извршила је данас, 23. марта, сходно законским овлашћењима, ванредни инспекцијски надзор у погледу поступања ЈП “Војводинашуме“ у [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ из Бечеја

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO [...]

Обавештење о доношењу Решења о обнављању/издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада оператеру SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, на катастарској парцели 2649/4 КО Бачки Јарак

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Обедска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]