ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера ЈП „Електропривреда Србије“ [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са [...]

Обавештење о урађеном НАЦРТУ Решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Беочин

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт Решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера [...]

Јавна презентација Нацрта ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци

У петак 03.11.2023. године, у 11 часова, у згради Градске управе Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног [...]

Секретар Ерцег отворио радионицу о имплементацији директива ЕУ у области микропластике

Радионица „Усвајање правних тековина Европске уније у области микропластике у национално законодавство Републике Србије“ одржана је данас на Универзитету „Едуконс“ у Сремској Каменици, [...]