ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Јавна презентација Нацрта ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“

У четвртак, 11.05.2017. године у згради Скупштине града Зрењанина одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру Драгица Ковачевић PR MK Ekology, Петра Ташина 46, Бачко Петрово Село

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

У четвртак, 20.04.2017. године у згради Општине Сремски Карловци одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, [...]

Одржан скуп „Контаминиране локације у Републици Србији – Осврт на тренутно стање и планирана истраживања у оквиру UNEP/GEF пројекта“

У просторијама Привредне коморе Србије, 20. априла 2017. године одржан је скуп под називом „Контаминиране локације у Републици Србији – Осврт на тренутно [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“

У среду, 12.04.2017. године у згради Општине Ириг одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, организована од стране [...]