ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Активности на УНЕП/ГЕФ пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Панчево , 16. децембар 2016. У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, представници [...]

Војвођанским општинама додељена средства за суфинансирање израде пројектно техничке документације у заштићеним природним добрима

Нови Сад , 16. децембар 2016. Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић је у покрајинској влади потписао уговоре са [...]

Керамика Кањижа добила интегрисану дозволу од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

Нови Сад , 15. децембар 2016. Заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Александар Андрић, уручио је данас директору производње компаније [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера “КЕРАМИКА КАЊИЖА“ д.о.о из Кањиже

Нови Сад , 15. децембар 2016. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео решење о [...]

Активности на УНЕП/ГЕФ пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Нови Сад, Сомбор и Суботица , 9. децембар 2016. У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и [...]

Резултати јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације

Нови Сад , 9. децембар 2016. Резултати јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години, за суфинансирање израде техничке [...]