Интегрисано спречавање и контрола загађења (оглашавање)

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. (НИС а.д.) Нови Сад, Блок прерада – Рафинерија нафте Панчево

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе оператеру НАФТНА ИНДУСТРИЈА [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном НАЦРТУ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера [...]

Обавештење о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Беочин

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера ЈП „Електропривреда Србије“ [...]

Обавештење о урађеном НАЦРТУ Решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Беочин

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт Решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера “ХИП-Петрохемија“ д.о.о. Панчево ОЦ: Фабрика синтетичког [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ из Бечеја

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе оператеру РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе оператеру REGIONALNA DEPONIJA [...]