Интегрисано спречавање и контрола загађења (оглашавање)

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера “ХИП-Петрохемија“ д.о.о. Панчево ОЦ: Фабрика синтетичког [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе за оператера Knott-Autoflex Yug doo Bečej

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ из Бечеја

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе оператеру РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОО СУБОТИЦА

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе оператеру REGIONALNA DEPONIJA [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане дозволе за [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту Решења о издавању интегрисане дозволе, за оператера REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА, на локацији Биковачки пут 280, Биково

    Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном Нацрту за продужење рока важења интегрисане дозволе, за оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица

17.08.2022. год. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт за продужење рока важења интегрисане [...]

Обавештење о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије

17.05.2022. год. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане [...]