Управљање отпадом (оглашавање)

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Решења о обнављању дозволе за складиштење и термички третман отпадног конензата, на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска 14

 01.04.2024. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ број: 36/09, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сремској Митровици, Стари шор 59, на катастарској парцели 2832 К.О. Сремска Митровица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада оператеру KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Максима Горког 46, Нови Сад, на локацији у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера у Кикинди , ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели 20881/2 К.О. Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сенти, Карађорђрва 64, на катастарској парцели 7973 К.О. Сента

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у улици Приморска 86 у Новом Саду, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]