Управљање отпадом (оглашавање)

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у улици Приморска 86 у Новом Саду, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру постројења LAFARGE BFC DOO, Трг БФЦ 1, Беочин, , на к.п. бр. 1461/8 КО Беочин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада оператеру Регионална депонија доо Суботица

07.04.2023. године Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине, предузетнику ZORAN ĐAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA NS – PROM – 1 NOVI SAD, Три добра јунака 2, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]