Aктивности инспекције

Змија у поштанској пошиљци

Дана 15.08.2018. године инспекција за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, је путем електронске поште добила пријаву Министарства [...]

Заплена мрежа на Бегеју

Приликом ванредног теренског инспекцијског надзора који је 21.03.2018. год. обавила инспекција за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, Покрајинског секретаријата [...]

Одузете три јединке дивље гуске и једанаест препарираних примерака строго заштићених и заштићених врста животиња

Поступајући по пријави „Друштва за заштиту и проучавање птица Србије”  за незаконито држање живих и препарираних јединки строго заштићених врста  инспекција за заштиту [...]