Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом (Ватин)

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са [...]

Поновни јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину.

Поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана [...]

Рани јавни увид у материјал за израду ППППН за изградњу ветроелектране „Ветрогон“

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ („Сл.лист АПВ“ број 42/2022) обухваћене су целе катастарске општине Србобрaн, Бечеј [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН Измена и допуна ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“  одржаће се у [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Обедска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу одржаће се у трајању од 7 дана, у периоду од 08.02.2023. до 14.02.2023. године

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити: у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, [...]

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда [...]