Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

У четвртак, 25.04.2024. године, у згради Општинске управе општине Кањижа, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси у Новом Бечеју

У уторак, 16.04.2024. године, у згради Општинске управе општине Нови Бечеј, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене бране на [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене [...]

Jавни увид у нацрт ППППН Парка природе „Слатине у долини Златице“ и извештај о стратешкој процени утицаја Парка природе „Слатине у долини Златице“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13.03.2024. године до [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППНАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена [...]

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица одржаће [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са [...]