Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Категорија за “Navigation menu”

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“

ЈАВНИ УВИД у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ и Студије заштите Парка природе „Полој“ (у даљем тексту: Документи о [...]

Селективни излов алохтоних врста риба на рибарском подручју „Палић”, у оквиру Парка природе „Палић”

У понедељак 03.08.2020. године, почео је селективни излов алохтоних врста риба на рибарском подручју у оквиру Парка природе “Палић“. Данас, 05.08.2020. г., излову [...]