Јавни увид за Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Јавни увид и Јавнa расправa у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела иузетних одлика „Слатине средњег Баната“ и Студију заштите предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната“

јавни увид и јавна расправа, нацрт акта о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“, предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната“ предлог за стављање под [...]

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“

ЈАВНИ УВИД у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ и Студије заштите Парка природе „Полој“ (у даљем тексту: Документи о [...]

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ [...]

Јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине” [...]

Јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице” и Студију заштите Парка природе „Слатине у долини Златице”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини [...]

Jавни увид у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ” и студију заштите предела изузетних одлика „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши” [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине покрену je поступак измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ [...]