Финансијски план и извештавање за 2023. годину

2023. година

Извештај о извршеним плаћањима (извршење по контима):

Периодични извештај: