Измене и допуне Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 18.02.2022. године

  1.  Потврда Измене и допуне Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12;
  2. Измене и допуне Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд.