Јавна презентација Нацрта ППППН инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)  и у Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 21.04. до 20.05.2023. године, у уторак, 09.05.2023. године, у згради Скупштине општине Врбас, Маршала Тита 89, Врбас, у Малој сали на првом спрату, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови сад.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која се захвалила Општини Врбас на гостопримству,  поздравила присутне и упознала са спроведеном процедуром. Током презентације су одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. прост. планер и Зоран Кордић, дипл.инж.саобр., упознали присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем, правилима грађења, начином спровођења и планираном трасом државног пута. Након тога је Рита Барјактаревић, дип.прост.план, као део радног тима, изложила укратко основне закључке из Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана, на животну средину.

После излагања су присутни поставили питања о предложеном решењу и траси државног пута, изнели своја запажања и ставове. На питања су одговарали одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. прост. планер и Зоран Кордић, дипл.инж.саобр., као и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветних за просторно планирање и Драгица Плећаш, дипл. правник, саветник за нормативно-правне послове у области просторног и урбанистичког планирања.

Јавној презентацији присуствовали су представници Општинске управе Општине Врбас, Општинске управе Општине Кула, Градске управе Града Кикинда, ЈП „Путева Србије“, „Edufarm“ д.о.о. Црвенка, „MK Agriculture“ д.о.о. Нови Сад, ПИК „Бечеј“ а.д. Бечеј, представници пољопривредних газдинстава и заинтересовани грађани.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково), као и на Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Сомбора, Општине Кула, Општине Врбас, Општине Србобран, Општине Бечеј, Општине Нови Бечај и Града Кикинда, у току трајања јавног увида, до 20.05.2023. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 25.05.2023. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали на другом спрату, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.