Јавна презентација Урбанистичког пројекта трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу одржаће се у трајању од 7 дана, у периоду од 08.02.2023. до 14.02.2023. године.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити:

  • у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, сваког радног дана у времену од 08-16 часова,
  • и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 021/487-4077, или у канцеларији 55-приземље, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације.

Примедбе и сугестије могу се доставити на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 14.02.2023. године.

Оглас за јавну презентацију

Јавна презентација