ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024

налазe се на Порталу јавних набавки


Традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма ,, За чистије и зеленије школе у Војводини“, ЈН13/24

датум објаве: 24.04.2024

Рок за подношење: 09.05.2024, 11:00:00 


Услуге одређивања концентрације и садржаја суспендованих честица (ПМ10) на аутоматским станицама за праћење квалитета ваздуха у Суботици у трајању од једне године, ЈН 12/24

датум објаве: 17.04.2024

Рок за подношење: 21.05.2024, 12:00:00 


Услуге одређивања концентрације и садржаја суспендованих честица (ПМ10) на аутоматским станицама за праћење квалитета ваздуха (Сомбор,Зрењанин) у трајању од једне године, ЈН 11/24

датум објаве: 17.04.2024

Рок за подношење: 21.05.2024, 11:00:00 


Услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије, ЈН 5-24

датум објаве: 04.04.2024

Рок за подношење: 08.05.2024, 11:00:00 


Опрема за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад, ЈН 10/24

датум објаве: 20.03.2024

Рок за подношење: 23.04.2024, 11:00:00 


Мониторинг и контрола искодидних крпеља, ЈН 8/24

датум објаве: 27.01.2024

Рок за подношење: 01.03.2024, 12:00:00 


Препарат сузбијање крпеља на бази активне супстанце lambda-cihalotrina, ЈН 7/24

датум објаве: 27.01.2024

Рок за подношење: 01.03.2024, 11:00:00 


Услуге сузбијања крпеља, ЈН 6/24

датум објаве: 27.01.2024

Рок за подношење: 01.03.2024, 10:00:00 


Посредовање при куповини путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, ЈН 9/24

датум објаве: 19.01.2024

Рок за подношење: 29.01.2024, 11:00:00 


Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине, ЈН 4/24

датум објаве: 18.01.2024

Рок за подношење: 21.02.2024, 11:00:00 


Испитивање ефикасности препарата за сузбијање комараца И мониторинг комараца, ЈН 3/24

датум објаве: 19.01.2024

Рок за подношење: 22.02.2024, 13:00:00 


Услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине, ЈН 1/24

датум објаве: 19.01.2024

Рок за подношење: 22.02.2024, 10:00:00 


Препарати за сузбијање комараца на теритотији АП Војводине, ЈН 2/24

датум објаве: 19.01.2024

Рок за подношење: 22.02.2024, 11:00:00