ЈАВНИ КOНКУРC за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  27.09.2021. године до 26.10.2021. године.

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за суфинансирање израде планске документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа.