Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2022. години, ради финансирања и суфинансирања израде техничке документације и/или изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 14.10.2022. године до 14.11.2022. године.