Одлука о додели средстава – Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2023. године

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 20.03.2023. године до 20.04.2023. године.
  • Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2023. године.

текст конкурса

пријавни формулар

одлука о додели средстава