ЈАВНИ КОНКУРС за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 21.02.2022. године до 21.03.2022. године.
  • Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2022. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР