Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања пројеката – за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 17.05.2023. године до 15.06.2023. године.

Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2023. године.