ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ за школску 2023/2024. годину

Право учешћа у Програму имају све (државно и приватно основане) предшколске установе, основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.

Пријаве за учешће у Програму са планом активности и Јавним позивом биће прослеђени на званични мејл школе и објављени на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourbapv.gov.rs, као и на сајтовима свих партнера на Програму. Пријаву за учешће на Програм доставити путем поште на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине  (са напоменом: за „Чистије и зеленије школе у Војводини“), 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, као и путем мејла на адресу: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву је отворен до краја 2023. године (31. децембар 2023.).

Реализоване програмске активности достављају се путем Извештаја који васпитно – образовна установа шаље пoштом (на USB-у) на адресу Пoкрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (са напоменом: за „Чистије и зеленије школе у Војводини“), 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, до  15.  маја 2024. године.

Резултати избора најуспешнијих установа/школа биће објављени до 05. јуна  2024. године.

За додатне информације, васпитно – образовне установе могу да се обрате Тамари Стојановић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на телефон: 021/487-4212.