Јавни позив за учешће у Програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2022/2023. годину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Покретом горана Војводине, ЈП „Војводинашуме“ и Градом Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине упућују Јавни позив за учешће у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“  за школску 2022/2023. годину, с циљем подизања еколошке свести и јачања личне одговорности за бригу о животној средини, као и подстицању активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента у предшколским установама, основним и средњим школама и локалним срединама.

Право учешћа у Програму имају све (државно и приватно основане) предшколске установе, основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.

Рок за пријаву је отворен до краја 2022. године (31. децембар 2022.).