ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ“

ЈАВНИ УВИД у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ и Студије заштите Парка природе „Полој“ (у даљем тексту: Документи о заштити), одржаће се у трајању од 20 дана, од 18. јануара до 8. фебруара 2023. године.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Парк природе „Полој“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, односно Покрајински завод за заштиту природе биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 39 (приземље), Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад и Општинске управе Беочин, Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, ул. Светосавска бр. 25, Беочин.

ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ и Студијa заштите Парка природе „Полој“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби, одржаће се у Великој сали oпштине Беочин (Светосавска бр. 25, Беочин), у понедељак, 20. фебруара 2023. године, са почетком у 11:00 часова. Јавну расправу води Комисија коју образује покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.