ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППНАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину.