ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.06.2022. године до 05.07.2022. године.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко Градске управе за урбанизам и грађевинске послове града Новог Сада, Школска 3 и Месне заједнице Бегеч, Краља Петра I 31, Бегеч, у току трајања јавног увида, до 05.07.2022. године.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ биће одржана 16.06.2022. године у просторијама Месне заједнице Бегеч са почетком у 13,00 часова.

 Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 20.07.2022. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали на другом спрату, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.