Јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 01.03.2023. године до 30.03.2023. године.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко Градске управе града Зрењанина, Одељења за урбанизам, Одсека за урбанизам и просторно планирање, Трг слободе бр. 10, 23000 Зрењанин, у току трајања јавног увида, до 30.03.2023. године.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Мултимедијалној сали (канцеларија број 101, на првом спрату) у згради Скупштине Града Зрењанина, Трг слободе 10, Зрењанин, 20.03.2023. године у 11:00 часова.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 19.04.2023. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали на другом спрату, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.