Конференција Преусмеравање био отпада са депонија, мала и велика постројења за третман

У среду, 14. септембра 2022. године, у сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржана је конференција под називом „Преусмеравање био отпада са депонија, мала и велика постројења за третман“. У уводној речи, в.д. помоћник покрајинског секретара Немања Ерцег, обратио се присутнима и том приликом истакао значај управљања отпадом са посебним освртом на имплементацију транспонованих Директива које намећу захтеве државама да предузму потребне мере осмишљене да би се постигла укупна стопа рециклаже од 50% за отпад из домаћинстава и сличних токова отпада, а што ће бити постигнуто успостављањем интегрисаних регионалних система за управљање отпадом, и уједно представља економски оправдано решење у оквиру чега би отпад сакупљен из више општина био третиран на постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, компостиран ради испуњења циљева за смањење биоразградивог отпада и остатак одлаган на регионалним депонијама.

Наглашено је да су Покрајински секретаријат и Покрајинска влада посебно посвећени активностима који доприносе бољој и ефикаснијој заштити животне средине и здравља људи, као и да ће у будућем периоду дати свој максимум у пружању подршке локалним самоуправама за успостављање добре праксе како у управљању отпадом тако и у свим областима који се тичу заштите животне средине.

Конференцији су присуствовали представници Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, локалних самоуправа, Факултета техничких наука из Новог Сада као и представници земаља из региона и света који су кроз презентације указали на значај, успостављена решења али и потешкоће са којима се суочавају у оквиру управљања отпадом.

 У склопу Конференције организован је и обилазак компостилишта у Новом Саду као пример добре праксе за унапређење система управљања отпадом.