Конкурс за уклањање дивљих депонија на територији АП Војводине

На основу одлуке покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немање Ерцега, расписан је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине.          

Овом одлуком уређују се поступак и критеријуми за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ради финансирања и суфинансирања реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2024. години. 

Право на доделу средстава имају јединица локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине .

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ од 01.07.2024. године до 02.08.2024. године.