Конкурси 2022

Конкурси 2022


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време  у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката у Подручној јединици у Панчево

Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс је петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса, истиче 17. новембра 2022. године


Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2022. години, ради финансирања и суфинансирања израде техничке документације и/или/или изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 14.10.2022. године до 14.11.2022. године.


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – радно место за управљање отпадом и чистију производњу

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања интерног конкурса – истекло


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката у Подручној јединици у Зрењанину и у Панчево

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања интерног конкурса – истекло


Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  20.09.2022. године до 19.10.2022. године.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 20.09.2022. године до 04.10.2022. године.


Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 15.08.2022. године до 15.09.2022. године.


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2022. Години за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекло


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – истекло


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2022. године