Конкурси 2023

Конкурси 2023


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 01.06.2023. до 30.06.2023. године.


Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања пројеката – за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 17.05.2023. године до 15.06.2023. године.

Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2023. године.


Јавни  конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – радно место за управљање отпадом и чистију производњу, у звању млађег саветника у Одсеку за чистију производњу и управљање отпадом у Сектору за чистију производњу и одрживи развој

Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс је петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса и почиње да тече 29. априла 2023. године, а истиче 15. маја 2023. године.


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – радно место за процену утицаја, у звању млађег саветника у Сектору за чистију производњу и одрживи развој

Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс је петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса и почиње да тече 29. априла 2023. године, а истиче 15. маја 2023. године.


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – радно место за управљање отпадом и чистију производњу, у звању млађег саветника у Одсеку за чистију производњу и управљање отпадом у Сектору за чистију производњу и одрживи развој

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања интерног конкурса (10. април 2023. године).


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – радно место за процену утицаја, у звању млађег саветника у Сектору за чистију производњу и одрживи развој

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања интерног конкурса (10. април 2023. године).


Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2023. године

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, од 20.03.2023. године до 20.04.2023. године.
  • Крајњи рок извршења уговорене обавезе је до 15.12.2023. године.

текст конкурса

пријавни формулар

одлука о додели средстава