Конкурси 2024

Конкурси 2024


Конкурс за уклањање дивљих депонија на територији АП Војводине

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ од 01.07.2024. године до 02.08.2024. године.


Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање комуналног отпада – камион смећар

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 11.03.2024. године до 11.04.2024. године.