Курс за целоживотно учење за представнике јединица локалне самоуправе „Менаџмент буком у животној средини“

Дана 21.06.2022. године је одржан курс за целоживотно учење за представнике јединица локалне самоуправе „Менаџмент буком у животној средини“, који је организовао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као партнер Еразмус+ пројекта SENVIBE – „Јачање образовних капацитета изградњом компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација“.

Пројекат SENVIBE финансира Европска комисија, а координатор је Универзитет у Новом Саду. У његовој основи су стратешко унапређење и инвестиције у области буке и вибрација. Овим пројектом је први пут у Србији акредитован мастер програм из вибро-акустике, а извршена је и модернизација студијских програма и опреме за школовање будућих инжењера различитих струка, као и формирање модерне лабораторије за вибро акустику на Универзитету у Новом Саду. Поред тога, организовани су и курсеви за целоживотно учење у области буке и вибрација, а све едукативне активности су повезане новим методологијама у образовању, укључујући и приступ е-учењу (онлине учење) и b-учењу (mix online и offline учења).

Пројектом је основана централна јединица „No& Vib Hub“ као виртуелна платформа на Универзитету у Новом Саду чији је основни циљ покретање и одржавање сарадње између кључних актера ангажованих на пољу буке и вибрација између следећих сектора: образовно-истраживачког, државног, привредног, стручно-професионалног и невладиног сектора. Основна мисија „No& Vib Hub“-а је развој делотворних механизама за сарадњу кроз реализацију студентске праксе, праћење и учешће у реформама законских регулатива, размена информација/знања, развој и имплементација професионалних обука и др.

Курс целоживотног учења за јединице локалних самоуправа „Менаџмент буком у животној средини“ је према речима Драгана Ђурице, помоћника покрајинског секретара, проистекао из потребе да се повежу академске, стручне и државне институције у циљу унапређења административних капацитета у области управљања буком у животној средини што је управо и један од циљева овог европског пројекта.

Како је загађење буком један од главних проблема у Европи, од великог значаја је да се обухват мониторинга буке значајно унапреди како би се адекватним мерама побољшао квалитет животне средине, а и смањио утицај на здравље становника. Стога су ови курсеви од изузетног значаја да се расположива финансијска средства најефикасније искористе у циљу решавања овог проблема. Као један од резултата овог пројекта јесте и Водич за јединице локалне самоуправе – Бука у животној средини у којем су на јасан начин сублимирана основна знања о буци у животној средини, утицај буке на људе, методологија праћења и планске заштите од буке, као и о стандарди и законодавство везана за буку у животној средини. Учесници су добили и сертификат о одслушаном курсу, као и SENVIBE речник – двојезичну публикацију са терминима из области вибро-акустике са њиховим описима и кратким прегледом националне и европске регулативе из области буке и вибрација у животној и радној средини.

Предавачи на курсу су универзитетски професори са дугогодишњим искуством у овој области – проф. др Ивана Ковачић са Универзитета у Новом Саду, руководилац „SENVIBE пројекта“, проф. др Момир Прашчевић и др Дарко Михајлов са Универзитета у Нишу и проф. др Бела Прокеш из Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад.