Oдржан округли сто за администрацију у области заштите животне средине

У петак, 18. јуна 2021. године, са почетком у 11 часова  у хотелу „Срем“ у Сремској Митровици, одржан је Округли сто за администрацију у области заштите животне средине у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина.

Округли сто за администрацију у области заштите животне намењен је подизању капацитета администрације у области заштите животе средини, уз учешће експерта. На округлом столу је презентован законодавни оквир, као и поступак издавања дозвола у Републици Србији и Републици Српској, што је допринело размени искустава у наведеној области и бољем разумевању са циљем његовог побољшања у будућности.

Павле Рајков,  в. д. помоћника покрајинског секретара за инспекцијске послове, поздравио је учеснике скупа и изјавио да је пројекат „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ изузетно важан за АП Војводину, јер доприноси повећању ефикасности јавних услуга у области управљања отпадом и отпадних вода. Додао је и да ће инспекција поред нових стечених знања и искустава, бити боље технички опремљена мобилном лабораторијом за брзу детекцију супстанци које су недозвољене и опасне, уз сву пратећу компјутерску опрему потребну за анализу узрока загађења.

Након поздравних обраћања активности у оквиру пројекта презентовала је мр Татјане Ђурић, саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и координатора пројекта. Након тога уследила је презентација законодавства у области управаљања отпадом и индустријског загађења које је представила Светлана Марушић, виши саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, саветник за индустријско загађење у пројекту, Оливере Симић, сарадник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и адинистратора пројекта, презентовала је поступак издавања дозвола за управљање отпадом, а Тамаре Орловић, саветник  у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и саветник за отпад и издавање дозвола за управљање отпадом у пројекту презентовала је поступак издавања интегрисаних дозвола.

Законодавни оквир и поступак издавања еколошких дозвола и издавање дозвола за управљање отпадом у Републици Српској представили су пројектни партнери из Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију из Бања Луке

Овом догађају су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Управе за инспекцијске послове из Републике Српске, Инспектората, представници партнерских институција, представници локалних самоупарава, јавних и научних институција и други.