Oдузета три медведа у Србобрану

Србобран , 31. октобар 2016.

Инспекција за заштиту животне средине Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је у понедељак 31. октобра 2016. године у Србобрану одузела три  одрасла примерка медведа које је у неприкладним условима држало физичко лице.

Приликом деловања инспекције уз асистенцију полиције, одузета су два примерка мрког медведа (Ursus arctos) и један примерак хибрида мрког и поларног медведа (Ursus arctos x Ursus maritimus). Предметне врсте медведа су заштићене Конвенцијом о међународном промету угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES) чији је Република Србија потписник од 2001. године, док мрки медвед ужива статус строго заштићена врста на основу националних прописа.

Одузимање живих примерака дивљих животиња и њихово даље збрињавање је извршено у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине. За предметну акцију одузимања и збрињавања опасних дивљих животиња било је неопходно ангажовање тима стручњака, односно ветеринара и биолога из Зоолошког врта Палић и Зоолошког врта града Београда, као и специјализованог тима за медведе из НВО Четири Шапе (Vier Pfoten), са којим Министарство има успостављену званичну сарадњу већ неколико година.

Медведи су приликом интервенције након успављивања и пре припреме за транспорт прегледани од стране стручног тима, који је забележио физичка оштећења на телима животиња и поремећаја у понашању због неадекватног држања у заточеништву. Примерци  вакцинисани, чиповани и узети су неопходни узорци. Примерци су привремено збринути у склопу зоолошког врта Палић и Зоолошког врта града Београда, до окончања процедуре њиховог трајног збрињавања у склопу специјализованих прихватилишта за медведе у Немачкој и Бугарској уз подршку НВО Четири Шапе (Vier Pfoten).

Предмет одузимања су били и један јагуар (Panthera onca) и један макаки мајмун (Macaca sp.) који су такође држани у неприкладним условима, а које је власник противзаконито изместио на непознату локацију пре инспекцијског надзора. Надлежни органи ће наставити потрагу за овим животињама.