Обавештење о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej, број 140-501-1296/2023-05 од 22.11.2023. године, за рад целокупног постројења и обављање активности производње опеке, црепа и производа за грађевинарство од печене глине, на локацији у Новом Бечеју, ул. Железничка бр. 13, катастарске парцеле број: 3215, 3223/1, 3223/3 и 3223/5 К.О. Нови Бечеј.

Увид у донето Решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о издавању интегрисане дозволе се може преузети овде.