Обавештење о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Беочин

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O, број 140-501-963/2018-05 од 13.01.2023. године, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 КО Беочин, општина Беочин.

Увид у Решење о ревизији интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о ревизији интегрисане дозволе се може преузети овде.