Обавештење о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије

17.05.2022. год.

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије, матичног броја 20189843, за продужење рока важења интегрисане дозволе за рад целокупног постројења МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. и обављање активности ПРЕРАДА СТАРИХ ОЛОВНИХ АКУМУЛАТОРА, ОТПАДА И СИРОВИНА НА БАЗИ ОЛОВА, ПРОИЗВОДЊА СИРОВОГ ОЛОВА И  ЛЕГУРА НА БАЗИ ОЛОВА, на локацији у Инђији, ул. Саве Ковачевића бб, катастарска парцела 7507/15 К.О. Инђија (број 140-501-202/2022-06 од 18.01.2022. године).

Увид у Решење о продужењу рока важења  интегрисане дозволе може се извршити у просторијама покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о продужењу рока важења интегрисане дозволе се може преузети овде.