Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву MLAMARMO DOO, Бирчанинова 57, Лукићево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву MLAMARMO DOO, Бирчанинова 57, Лукићево.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 334 који се налази на сајту секретаријата

Регистар издатих дозвола