Обавештење о доношењу Решења о обнављању/издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада оператеру SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, на катастарској парцели 2649/4 КО Бачки Јарак

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о обнављању/издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада оператеру SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Новосадска 2б, Бачки Јарак, на катастарској парцели 2649/4 КО Бачки Јарак.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 168/1 који се налази на сајту секретаријата.